Mammals

Monotremata (Egg-laying Mammals)

 

Diprotodontia (Kangaroos and relatives)

 

Pilosa (Sloths)

 

Sirenia (Manatees)

 

Primates

 

Rodentia

 

Lagomorpha (Rabbits & Hares)

 

Carnivora (Carnivores)

 

Perissodactyla (Odd-toed Ungulates)

 

Artiodactyla (Even-toed Ungulates)

 

Cetaceans (Whales & Dolphins)

 

Chiroptera (Bats)