Birds of the World

Hirundinidae : Swallows & Martins

Wire-tailed Swallow

Hirundo smithii

Goa, India - December 2004