Birds of the World

Pachycephalidae : Whistlers

Golden Whistler

Pachycephala pectoralis

male - Queensland, Australia - September 2014

male - Western Australia - September 2015

immature male - Western Australia - September 2015

female - Queensland, Australia - October 2016

female - Queensland, Australia - November 2015

female - Queensland, Australia - November 2015