Birds of the World

Tityridae : Tityras & Allies

Masked Tityra

Tityra semifasciata

male - Tikal, Guatemala - March 2014

female - Orange Walk, Belize - March 2014