Birds of the World

Laridae : Gulls, Terns & Skimmers

American Herring Gull

Larus smithsonianus

Vancouver Island, British Columbia, Canada - September 2011

Vancouver Island, British Columbia, Canada - September 2011

Vancouver Island, British Columbia, Canada - September 2011

Vancouver Island, British Columbia, Canada - September 2011

Maryland, USA - January 2001