Lamiaceae

 

Gipsywort

Lycopus europaeus

Nottinghamshire, England - July 2014

Nottinghamshire, England - July 2014