Salicaceae

 

Salix alba

White Willow

Notinghamshire, England - April 2017

Notinghamshire, England - April 2017

Notinghamshire, England - April 2017

Notinghamshire, England - April 2017